ኢትዮጵያ የ80 ሚሊዮን ድንግል ደንበኞች አገር

 80 ሚሊዮን ድንግል ደንበኛ

ብታምኑም ባታምኑም ለአንዳንድ ኩባንያወች የኢትዮጵያ ህዝብ  ዝም ብሎ ደንበኛ ሳይሆን በእነሱ አጠራር አዲስ ቀማሽ ወይም ድንግል ደንበኛ (virgin customer)  ብለው ነው የሚያውቁን:: ለዚያ ነው ከዶሮ ጠባሹ ጀምሮ እስከ የጅ ጠባብ ስፊው ሁሉም ኢትዮጵያ ላይ ያተኮረው። በዚህ አያበቃም አንዱ ኩባንያ ሰኬታማ ከሆነ ማን እንደሚቀጥል ማሰቡ ብቻ ማመን ይታክታል።  የሚገርመው አንዳንድ ኩባንያዎች ሌላው አለም ላይ የማደግ ተስፋቸው ሲጨልም እኛን የተስፋ ማለምለሚያ ቦታ እንዳያደርጉን ነው። ለምሳሌ በበለፀጉ አገሮች የተከለከሉ መድሃኒቶች፣ ውፍራትና በሽታን ያመጣሉ ተብለው በተከለከሉ ዘይቶች (Trans fat) የሚጠበሱ ምግቦች፣ ህፃናትና አዋቂዎችን ለሰኳር፣ ለደም ግፊት፣ ለልብ በሽታ በማምጣታቸው የተነሳ አንዳንዶች በትምህረት ቤትና ልጆች አዘውትረው በሚውሉበት ቦታ የተከለከሉ ኩባንያዎች አገራችን ገብተው ለብዙ ሺ ዘመን የቆየውን የምግብ ሰንስለታችንን (Food Chain) እንዳይቆራርጡት። ለዚህ ደግሞ ዋናውና ቁልፉ ለሆዱ ያላደረ፣ በጥቅም ያልተገዛ ፍቃድ ሰጪና መርማሪ ነው። አደራ የኛ  80 ሚሊዮን መድርስ ለራሳቸን እንጂ ለሌላው ኩባንያ ለእርድ የቀረብን ከብቶች መሆን አይደለንም። እኛን ለመርዳት ካሰቡ እስከ ዛሬ የት ነበሩ?አስመሳይ ብቻ ነቄ ነን..


Trans fat:

Trans fats are unsaturated fats which are uncommon in nature but can be created artificially.

Fats contain long hydrocarbon chains, which can either be unsaturated i.e. have double bonds, or saturated i.e. have no double bonds. A double carbon–carbon bond can be either across (trans) or bent (cis). In nature, fatty acids generally have cis (as opposed to trans) configurations.[1] In food production, liquid cis-unsaturated fats such as vegetable oils are hydrogenated to produce saturated fats, which have more desirable physical properties e.g. they melt at a desirable temperature (30–40 °C). Trans fats are a contaminant introduced by a side reaction on the catalyst in partial hydrogenation.[citation needed]The United States FDA has issued a preliminary determination that partially hydrogenated oils (which contain trans fats) are not "generally recognized as safe", which is expected to lead to a ban on industrially produced trans fats from the American diet.[16] In other countries, there are legal limits to trans fat content. Trans fats levels can be reduced or eliminated: alternatives are using saturated fats such as lard, palm oil or completely hydrogenated fats, interesterified fat, and alternative formulations that allow unsaturated fats to be used to replace saturated or partially hydrogenated fats. Hydrogenated oil is not a synonym for trans fat: complete hydrogenation removes all unsaturated, both cis and trans, fats.
More
----------

Flower

STATE LAWS BANNING PHOSPHORUS FERTILIZER USE
By: Kristen L. Miller, Legislative Analyst II
You asked for a summary of (1) environmental concerns about using fertilizer containing phosphorus and (2) state laws that ban its use.
SUMMARY
Phosphorus is a naturally occurring mineral nutrient that is necessary for plant growth. It is an essential part of photosynthesis and helps plants to mature properly.

ENVIRONMENTAL CONCERN
Nutrients such as phosphorus and nitrogen are essential, naturally occurring elements for plant growth but increased levels of these nutrients can jeopardize water quality. Sewage discharges and fertilizer runoff containing phosphorus contribute to increased nutrient water levels. Runoff or leaching into groundwater can occur when fertilizer is applied at times when (1) it can be removed by rainfall or snowmelt, or (2) land or crops cannot absorb the nutrients.
High concentrations of phosphorus or nitrogen in water bodies can lead to excessive algae and aquatic plant growth (a process called eutrophication) which can impair aquatic life and recreational use.

Comments