የአለማችን ትሁቱ ሌባ!Most polite robbery EVER!

ሌባ አስፈቅዶ፣ ይቅርታ ጠይቆ የስረቀውንም ሁኔታዎች ሲምቻቹ እንደሚመልስ ቃል ገብቶ ነው የሰረቀው። የሚሰርቅበትም ምክንያት ዘርዝሯል። ልጆቹን ለመመገብ እና የቤት ክራይ ለመክፈል


Post by SB.TV.

Comments