እነዚህ የውጭ ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲሉ አዲስ የተገኘች ፕላኔስ አስመሰሉን እኮ። እረ በፈጠራች ለአለም ጀማሪዎቹ እኛ ነን።እነዚህ የውጭ ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲሉ አዲስ የተገኘች ፕላኔስ አስመሰሉን እኮ። እረ በፈጠራችሁ ለአለም ጀማሪዎቹ  እኛ ነን።


Comments